Nieuws

Updates over NLI, onze cursussen en interessante artikelen.

Taaldompelingen

In de Nederlandse vertaling van Roald Dahls ‘Matilda’ figureert een vreselijke schooldirectrice die door iedereen gevreesd wordt. Haar naam is genoeg om je de rillingen te bezorgen: juffrouw Bulstronk. Als zij een jongetje uit de hoogste klas vraagt het woord MOUW te spellen, krijgt zij de retourvraag: “welke? Die aan je jas zit of die de kat zegt?” Vanaf dat moment gaat het bergafwaarts met de knul.

Toch is het een hele slimme vraag van hem: kinderen kunnen moeite hebben met het spellen van woorden met klanken die men herkent in EI-IJ en OU-AU. Het zijn zogenaamde ‘ambiguïteiten in de spelling’ die kinderen zich eigen moeten maken en die doorgaans moeten worden ingeprent omdat er geen specifieke spellingsregel voor bestaat in het Nederlands.

Hoe krijgt men dit dan voor elkaar zonder regel? Kinderen zijn in staat om zich orthografische principes spontaan, dus zonder instructie van een docent, eigen te maken. Daarom wordt de mauw van de kat nog weleens als die van de jas gespeld, maar eigenlijk nooit als ‘mmauw’: kinderen hebben, zonder instructie, begrepen dat het dubbel spellen van een medeklinker aan het begin van een woord in het Nederlands onzinnig is.

Daartoe is natuurlijk wèl een onderdompelen in taal nodig—en vanaf de basisschool gebeurt dit gefaseerd en doelmatig: door instructie van een docent in combinatie met oefenen, veel oefenen, maken de kinderen zich gaandeweg ook de lastigere spellingsprincipes eigen. Ze verkennen de principes die aan onze spelling ten grondslag liggen, begeleid door juf of meester. Eigenlijk komt het neer op twee dingen: hoeveel taal krijgt een kind aangeboden en hoe effectief wordt de instructie ván taal toegepast door de docent. Deze zaken verschillen, vanzelfsprekend, per leerling en per professional.

Grip op Tekst biedt zowel aanvulling op als bijspijkeren van het reguliere lescurriculum: niet alleen worden de spellings- en grammaticaregels door ons herhaald, geoefend en ingeprent, óók worden met wisselende teksten de capaciteiten op het gebied van de leesvaardigheid uitgebreid. Léuke wisselende teksten, zodat uw kind geen aversie krijgt tegen de activiteit van het lezen. Sterker nog, om aan hen te laten merken hoe leuk het lezen zijn kan, worden de leerlingen tevens begeleid bij het lezen van twee klassiekers uit de jeugdliteratuur. Nee, geen ‘Matilda’, wel Roald Dahl. Als u het preciezer weten wilt—wij staan u tijdens kantooruren graag te woord.

Overigens werken wij met docenten die naast bijzonder gespecialiseerd ook erg hartelijk en geduldig zijn: juffrouwen Bulstronk zijn hier natuurlijk niet gewenst.

Relevante artikelen