Over het Nederlands Linguïstisch Instituut

Het NLI werkt aan beter onderwijs door heel Nederland.

Taal is overal, in gesproken en geschreven vorm. Zonder taal zouden we niet met elkaar kunnen communiceren. Daarom is een goede taalbeheersing essentieel om elkaar te kunnen begrijpen.

Wij zijn van mening dat iedereen zich de basisvaardigheden voor taal eigen kan maken. Wij gaan uit van drie fundamenten die ten grondslag liggen aan taalvaardigheden: spelling, grammatica en woordenschat. Als je deze fundamenten beheerst, kun je ze op alle taalgebieden toepassen. Bij het NLI onderwijzen wij de taalbouwstenen op een andere manier dan de reguliere methoden. Doordat de docent hardop denkend teksten behandelt en taalregels toepast, leren de leerlingen taalfenomenen vanuit een context kennen en toe te passen in hun eigen taal. Hierdoor automatiseren de kinderen de regels en beheersen ze de Nederlandse taal correct.

Bij ons instituut bieden wij cursussen aan om u of uw kind sterker te maken in taal. Zo hebben wij onze begrijpend lezen-cursus, Grip op Tekst, opgesteld in samenwerking met het Expertisecentrum Nederlands van de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Ontmoet het team

Gaby Verhoeven MSc
Docente
LinkedIn
Dr. Sezgin Cihangir
Directeur
LinkedIn
Fay Teuben MA
Docente
LinkedIn
Mathilde Theelen MA
Docente
LinkedIn
Ditmar Bakker
Docent
LinkedIn
Selma van Aken
Docente
LinkedIn
© Copyright 2019 | Nederlands Mathematisch Instituut | All Rights Reserved