Over het Nederlands Linguïstisch Instituut

Het NLI werkt aan beter onderwijs door heel Nederland.

Taal is overal, in gesproken en geschreven vorm. Zonder taal zouden we niet met elkaar kunnen communiceren. Daarom is een goede taalbeheersing essentieel om elkaar te kunnen begrijpen.

Wij zijn van mening dat iedereen zich de basisvaardigheden voor taal eigen kan maken. Wij gaan uit van drie fundamenten die ten grondslag liggen aan taalvaardigheden: spelling, grammatica en woordenschat. Als je deze fundamenten beheerst, kun je ze op alle taalgebieden toepassen. Bij het NLI onderwijzen wij de taalbouwstenen op een andere manier dan de reguliere methoden. Doordat de docent hardop denkend teksten behandelt en taalregels toepast, leren de leerlingen taalfenomenen vanuit een context kennen en toe te passen in hun eigen taal. Hierdoor automatiseren de kinderen de regels en beheersen ze de Nederlandse taal correct.

Een goed taalbegrip hangt sterk samen met school- en maatschappelijk succes. Niet alleen voor het vak Nederlands maar ook voor andere vakken als geschiedenis, maatschappijleer en rekenen zijn begrijpend lezen en het correct toepassen van spelling- en grammaticaregels terugkomende en zeer bruikbare vaardigheden.

Bij ons instituut bieden wij cursussen aan om u of uw kind sterker te maken in taal. Zo hebben wij onze begrijpend lezen-cursus, Grip op Tekst, opgesteld in samenwerking met het Expertisecentrum Nederlands van de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Ontmoet het team

Fay Teuben MA
Docent Grip op Tekst
LinkedIn
Gaby Verhoeven MA
Docent Grip op Tekst
LinkedIn
dr. Sezgin Cihangir
Directeur
LinkedIn
Bechir Belhaj MA
Docent Grip op Tekst
LinkedIn
Sem de Kort
Docent Grip op Tekst
LinkedIn
© Copyright 2021 | Nederlands Mathematisch Instituut | All Rights Reserved |